Az iskola története Iskolánk rövid bemutatása

Az iskola története

Az 1954/55-ös tanévben szeptember elsején nyílt meg Somorján két osztállyal az első olyan középiskola, amelyben a tanulók 11 osztály elvégzése után érettségi vizsgát tehettek. Az iskola neve ekkor Magyar Tanítási Nyelvű Tizenegyéves Középiskola, diákjainak száma: 46 kilencedikes, 36 tizedikes tanuló. A tizedikesek a középiskola első évfolyamát még Dunaszerdahelyen végezték.
Az intézmény a polgári iskola épületében működött, első igazgatója Mircz Károly volt. Az első tanárok: Mirtz Károly, Husvéth Mária, Horváth Imre, Hideghéty Jolán, Hervay Mária, Kindernay Ede, Mitterhauser Richárd, Horváth Sarolta, Kulacs Gertrúd, Csémy Ida.
1955-től 1957-ig Horváth Imre volt az iskola igazgatója, irányításával az iskola tekintélyt vívott ki magának, s a Felső-Csallóköz elismert oktatási intézménye lett.
Az első osztály 1956-ban érettségizet matematikából, szlovákból, oroszból és egy választható tantárgyból.
1957-ben lett az iskola igazgatója Koday Lajos, s az igazgatói tisztet egészen 1965-ig ő töltötte be. Ez idő alatt 10 osztályban 118 tanuló szerzett érettségi bizonyítványt.

Az oktatás az 1959/60-as iskolai évig folyt a tizenegyéves középiskolák tanterve szerint.
1959-ben épült fel a 23 tantermes, szaktantermekkel, tornateremmel ellátott új iskola, amely hosszú ideig megfelelt az igényeknek. A tanulók létszáma a hetvenes években jelentősen megnövekedett, így szükségmegoldásként az udvaron emelt épületekben is folyt a tanítás. 


                                                                            A 4.B osztály - 1960.

1960-ban az új alkotmány életbelépésével jelentős változásokra került sor, melyek az oktatásügyet is érintették. 1961. szeptember 1-jétől hosszabbodott a kötelező iskolába járás: a nyolcéves középiskolák átalakultak kilencéves alapiskolákká. Erre épült a 3 éves általános műveltséget nyújtó középiskola. 1965-ben az alapiskola és a középiskola szervezetileg is szétvált. A középiskola igazgatója Dudás Kálmán lett. A hatvanas évek második felében épültek ki véglegesen a szaktantermek, korszerű segédeszközökkel gyarapodott az iskola, több ezer kötetes könyvtár gyűlt össze.
1964-től a 80-as évek elejéig a Komáromi Gépipari szakközépiskola esti tagozatos osztályai is ide jártak. Ezekben az osztályokban 293-an szereztek gépipari szakképesítést.
1970. szeptember 1-jén az általános műveltséget nyújtó középiskolákat átminősítették gimnáziumokká. 1970-ben Orosz Tibor lett lett az iskola igazgatója, aki ezt a tisztet kerek 20 évig 1990-ig töltötte be. Az iskola tantestülete is jelentősen változott, az első változás még 1961-ben volt, amikor többen az alapiskolában folytatták pályályukat (Szívós Ilona, Tóth Izabella, Kotiers Mária, Hervay Mária) mások a középiskolában. A hatvanas évektől egy-egy tanárral bővült a tantestület, a gimnáziummá válás után ez a folyamat folytatódott. A hetvenes években az új tanerők, akárcsak korábban is, az iskola volt növendékeiből kerültek ki, s ez napjainkig is így van.

Az 1983-as év jelentős volt az iskola életében: új, korszerű épületbe költözött, ahol a mai napig folyik az oktatás. Az 1989-es események iskolánkat sem kerülték el. Rövidesen megalakult demokratikus választások eredményeként az iskola önkormányzati szerve, az iskolatanács, mely lebonyolította az igazgatóválasztást. Az iskola igazgatója 1990 februárjától Kovács László lett.        

Kontakt

  • Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Šamorín - Somorja
    Slnečná 2, 931 01 Šamorín

    mtg@gmadsam.edu.sk
  • +421 x 315622257
    +421 x 315622907

Fotogaléria

Počet návštev: 1085687