Správa o VZČ - beszámoló a 2017/18-as tanévről

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/2018 v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Kontakt

  • Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Šamorín - Somorja
    Slnečná 2, 931 01 Šamorín

    mtg@gmadsam.edu.sk
  • +421 x 315622257
    +421 x 315622907

Fotogaléria

Počet návštev: 1085699