• Nyitott nap a nyolcosztályos gimnáziumban

  Értesítjük az érdeklődőket, hogy 2018. március 24-én 9.00 kezdettel nyitott napot tartunk a nyolcosztályos gimnázium iránt érdeklődő diákoknak, szülőknek.
  Mindenkit szeretettel várunk!

 • Március 13-16.

  Órarend az írásbeli érettségi hetében (2018. március 13 - 16.)

 • SZÉP MAGYAR BESZÉD - KERÜLETI FORDULÓ

  2018.3.1.

  Meghívó a SZMB kerületi fordulójára: pozvanka_PMR_-KK.pdf

 • Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny

  Tok Viktória, 3.A osztályos tanuló képviselte iskolánkat az Implom József Középiskolai Helyesírási Versenyen, 104 pontot ért el a 114-ből. Gratulálunk a sikeres eredményhez!

   

 • Méltóképpen megünnepeltük a magyar kultúra napját - Deň maďarskej kultúry

  A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium küldöttségével karöltve ünnepeltük A magyar kultúra napját. A műsorban a következő diákok vettek részt: Bodó Fanny, Valacsay Dominika és Hobot Eszter a 2. osztályból, Turtev Erik, Vitálos Zsóka és Baráth László a 3.A osztályból, Ágh Valentin az oktávóból, Fodor Éva, Kántor Adrián és Takács Kornél a 4.A osztályból. Köszönjük a szép élményt!

 • Nyitott nap - 2018. február 14.

  Értesítjük az alapiskolák 9. osztályos tanulóit, hogy 2018. február 14-én, szerdán nyílt napot tartunk. Bemutatjuk iskolánk oktatási programját és vendégeink közvetlen élményeket szerezhetnek a tanórákról, diákjainkról és oktatási módszereinkről.

  Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 • A Diákönkormányzat farsangi bálja

 • Szülői bál - 2018. január 20.

 • Jótékonysági gyűjtés

  Decemberben iskolánk egy nemes kezdeményezéshez csatlakozott:      a Nyilas Misi Alapítvány számára gyűjtött ajándékokat 2 héten keresztül. A kezdeményezés a Kvinto osztály tanulóitól indult, akik vállalták az egész jótékonysági akció megszervezését.

  Az adakozás formája korántsem volt átlagos, mivel e szervezet kimondottan hátrányos helyzetű gyerekeken segít. Ruházat és higéniai eszközök helyett apró játékokat, könyveket, esetleg édességeket lehetett becsomagolni. Természetesen az adakozó diákok azt is ráírták a becsomagolt dobozokra, hogy egy lánynak, vagy fiúnak szeretnék küldeni, ill. azt, hogy hány éves gyerekeknek szánják az ajándékot. Az adományokat később tanáraik segítségével juttatták el a somorjai református templomba, ahonnan elszállították Kárpátaljára, Gömörbe, valamint a Kárpát-medence további szegleteibe is. A jótékonykodás december 15-ig tartott, s ez idő alatt több mint 90 dobozt sikerült összegyűjteni iskolánkban.

  Ezúton is szeretnénk megköszönni minden diáknak, szülőnek és tanárnak, akik bármilyen módon segítettek, hogy egy kicsit bearanyozzuk e gyermekek karácsonyát.


                                                                                      Tám Enikő, kvintó

 • Kosárlabda-mérkőzésen jártunk - Boli sme na basketbalovom zápase

  December 15-én a Kvartó és a Kvintó osztály diákjai Pozsonyban részt vettek a Karlovka és az Inter férfi kosárlabda csapatok összecsapásán. A mérkőzésre iskolánk volt diákjának és a Karlovka játékosának, Hlivák Dalibornak a meghívására jutottunk el .    

 • Gimis siker Budapesten - Úspech šamorínskych gymnazistov v Budapešti

  A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2017 szeptemberében „Demokrácia 1×1” néven hirdette meg vetélkedőjét a Kárpát-medencei középiskolás diákok számára. A három fordulóból álló verseny témakörei között szerepelt a demokrácia, az emberi jogok, az állampolgárság, a választási rendszer és az Európai Unió. A vetélkedőre SAMARIA fantázianév alatt a somorjai Madách Imre Gimnázium is benevezett. A Molnár Viktória, Vitálos Zsóka, Gál Zoltán és Somogyi István összetételű csapat Óváry Péter irányításával sikeresen vette az akadályokat. Az Érsekújvárban megrendezett felvidéki fordulót megnyerve kijutottak a budapesti döntőbe. Az Országházban megtartott utolsó fordulóban a legjobb 11 csapat vett részt. A somorjai gimnázium csapata az előkelő 5. helyen végzett; az értékes tárgyi nyereményeken kívül így lehetőséget kaptak arra, hogy felkészítő tanárukkal 2018 tavaszán Brüsszelbe utazzanak.

  Národná volebná kancelária (Nemzeti Választási Iroda) a kancelária štátneho tajomníka pre národnú politiku úradu predsedu vlády Maďarska (Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága) vyhlásil v septembri tohto roka súťaž „Demokrácia 1×1“ pre stredoškolákov žijúcich v Karpatskej kotline. Medzi tematickými okruhmi trojkolovej súťaže figurovala okrem iného demokracia, ľudské práva, štátne občianstvo, volebný systém a Európska únia. Do súťaže pod menom SAMARIA nominovala svojich študentov aj Madách Imre Gimnázium – Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským. Tím v zložení Viktória Molnár, Zsóka Vitálos, Zoltán Gál a István Somogyi pod vedením Pétera Óváryho úspešne zvládol republikové kolo v Nových Zámkoch a dostal sa do finále, ktoré sa konalo v Budapešti. V záverečnom kole súťažilo 11 družstiev, študenti gymnázia v Šamoríne obsadili úctyhodné 5. miesto. Popri hodnotných darčekov získali aj možnosť pobytu v Bruseli, kam vycestujú v sprievode svojho pedagóga na jar budúceho roka.

 • Az Aranyászok kisfilmje

  A Legere irodalmi versenyre az Aranyászok csapata – tagjai: Bodó Fanny, Németh Emese és Valacsay Dominika -- Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából az alábbi kisfilmet forgatta, amelyben magát a költőt iskolánk falai közé varázsolták, ahogy a könyvtárban saját balladáit olvassa, és így felvillannak az egyes szereplők is a diákok megszemélyesítésében.

 • Tanulmányi kirándulás - Exkurzia (prímó, szekundó, terció)

  2017.12.12-én a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban jártunk. Szabó Magda népszerű Abigél című regényéhez kapcsolódó foglalkozáson vettünk részt, melyen a fiatalok közösségi, iskolai szerepeit és játszmáit, az önérvényesítés és az egyéniség kialakításának lehetőségeit, a külvilággal és a valódi élet sorsproblémáival való első szembesülés helyzeteit dolgoztuk fel dramatikus formában.

 • Pályaorientációs nap a BGA Zrt. támogatásával

   

   

  Ebben az iskolai évben (október 19-én) immár másodszor került megrendezésre iskolánkban a „Rajta ifjak, útra fel! - Gaudeamus igitur” projekt keretén belül a Tandem nonprofit szervezet „Mesterségem cíMERRE?” megnevezésű programja. Ennek, a végzős diákok pályaválasztási kérdéseinek megválaszolását elősegítő rendezvénynek az anyagi hátterét a szülői szövetség teremtette elő nagyobb részben a Bethlen Gábor Alalpkezelő Zrt. pályázatán elnyert, valamint a szülők által nyújtott anyagi támogatásából.

  Az egész napos program – melyen a végzős diákok mellett (3 osztály) a harmadikos és szeptimós (2 osztály) tanulók is részt vettek, összesen 84-en – komoly szakmai színvonalon zajlott. Nemhiába nyerte el a program 2013-ban az Euroguidance értékelésében a „Karrier-tanácsadói Díj”-at, és a lebonyolításban részt vevő szakemberek ma is képzők a TÁMOP 2.2.2 (pályaorientációval foglalkozó kiemelt fejlesztési terv) magyarországi projektjeiben.

  A beszámolóhoz csatolt grafikonok szemléltetik, általában hogyan látják a diákok jövőbeni foglalkozásukat (megj.: a program megkezdése előtt lebonyolított elektronikus kérdőívben 50 diák vett részt).

  Maga a nap délelőtti programja kiscsoportos, önismereti és pályaorientációs foglalkozásokkal telt, trénerek irányítása alatt. Ezeken a tudatosság és tehetség, a jövőtervezés és karrierépítés kérdéseit járták körül, majd egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül dolgoztak saját erősségeikkel, visszajelezve egymásnak.

  A délutáni program is több foglalkozásból állt, melyek párhuzamosan futottak többnyire a gimi aulájában. Volt egyéni tanácsadás, állásinterjú, kreatív stand, óriás társasjáték, életpálya-kötélpálya.

  A legnagyobb érdeklődést kiváltó program az „Élő-könyvtár” volt, melyen 20 meghívott, hivatását sikeresen képviselő szakember mutatta be szakmáját négyszemközti, húszperces beszélgetések során.

  Az elektronikus kérdőív alatt szintén kiderült, hogy ezéven a következő szakmák iránt van a legnagyobb érdeklődés: állatorvos, építész, orvos, pszichológus, informatikus, műszaki menedzser, közgazdász, vállalkozó, óvónő.

  Így az „Élő-könyvek” soraiban többek között Baráth Csaba informatikus, Zacharov Erika óvónő, Varga Renáta orvos, Füleky Miklós ügyvéd, Mózes Ivett gyógyszerész, Jávorka Tamás építészmérnök, ifj. Élesztős Pál gépészmérnök, Szegedi Zita tanár épviselte szakmáját – hogy legalább a somorjaiakat említsük.

  A diákok többek között arról kérdezték őket: miért választották hivatásukat, hol végezték tanulmányaikat, miből áll a munkájuk, mennyiben segítette karrierjük alakulását a továbbtanulás.

   

  Pár vélemény a diákoktól:

  „ A program nagyon jó lehetőség volt arra, hogy megismerjük önmagunkat és tisztább képet kapjunk arról, mivel is szeretnénk foglalkozni a jövoben.”

  „ A nap legizgalmasabb része az „élő könyvekkel” való beszélgetés volt, akik megosztották

  velünk személyes tapasztalataikat, élményeiket, és hasznos tanácsokkal láttak el bennünket. Örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk a foglalkozásokon, ahol a szokásos sablonos kép helyett igazi betekintést nyerhettünk az egyetemi életbe is.”

  „Nagyon hasznosnak találtuk ezt a napot, mivel megerősítést kaptunk hivatásunk kiválasztásában. A délelőtt folyamán az önmegismerésre helyezték a hangsúlyt a trénerek, délután az életről és a pályaválasztásról szerezhettünk ismereteket.”

   

  Hát nem lenne nagyszerű, ha városunk fiataljai megtalálnák a számukra legmegfelelőbb szakmákat, s pár év múlva – iskoláikat elvégezve – közösségünk építő tagjaivá válnának, akik nem csupán iskolánk és városunk hírnevét öregbítik, hanem majd elősegítik annak fejlődését és sikeres működését?

  Nem titkolt szándékunk, hogy a programmal szeretnénk hagyományt teremteni (2017-ben volt a harmadik évad), hiszen jó visszajelzéseket kap a diákoktól és tanároktól is.

   

   

  A Madách Imre Gimnázium

  szülői szövetségének vezetősége

   

  A felmérés eredményei

 • Legere 2017/2018

  Mint ahogyan már jó pár éve, idén ősszel is megnyitotta kapuit a Legere, mely egy háromfordulós irodalmi vetélkedő a szlovákiai magyar gimnáziumok és középiskolák diákjai számára. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ad évente otthont a verseny megrendezésére, mely háromtagú csapatokból áll, s külön folyik a középiskolások, illetve a gimnazisták értékelése.  Magyar irodalommal összefüggő anyagokat, beleértve a megadott írókat/költőket és műveiket kell tanulmányozni és felkészülni belőlük, mivel a verseny folyamán az aktuális témához kapnak a diákok kreatív kérdéseket és feladatokat. A megmérettetés három fordulóval válik teljessé, s a végeredmény az utolsó forduló abszolválása után kerül kihirdetésre. Az idei verseny témája a kiváló magyar író, Arany János. Az első fordulóra október 25-én került sor, melyre Arany János: Toldi szerelme c. művével kellett előzőleg foglalkozni és elemezni minden csapatnak. A somorjai Madách Imre Gimnáziumból idén is hagyományosan két háromtagú csapat jelentkezett a megmérettetésre.                                                                                                                                                         Elsőként az Aranyászok csapata készül elszántan a versenyre, melynek tagjai a második osztály tanulói: Bodó Fanny, Valacsay Dominika és Németh Emese.                                                                                                                                                                   Másodikként pedig a 3. A osztályból alkotott Aranyásók csapata küzd a versenyben való helytállásért, melynek tagjai: Mészáros Bettína, Vitálos Zsóka és Molnár Viktória.                                                                 A következő forduló várhatóan november 16-án lesz Arany balladáiból összeválogatva. Mindkét csapatnak sok sikert és kitartó felkészülést kívánunk!  

  Molnár Viktória

   

 • Az elsősök és prímósok avatása - Imatrikulácia prvákov

  Iskolánk legrégebbi hagyományai közé tartozik az avatás.  A harmadikos diákok heteken át készülnek, hogy a legviccesebb feladatokat találják ki a gólyáknak.

  Ebben a tanévben az avatási ceremónia október 13-ra esett.

  Az elsősök már reggeltől készülődtek, először a harmadikosok festették ki őket. Minden évben más témát választanak, idén tündérekre és vérfarkasokra esett a választás.

  A megnyitó után, mely az elsősök táncbemutatója volt, különböző kreatív feladatok következtek. Közöttük akadtak visszatérő, és évről évre megújulók is.

  A közönség a diákok, a zsűri, és a tanári kar tagjai voltak. A zsűrit két tanár és minden végzős osztályból egy-egy diák alkotta.

  Az avatás során két diákcsoport versenyzett egymással, s a győztest a zsűri szavazatai alapján határozták meg. Idén a verseny nagyon kiélezett volt, mégis egy kis fölénnyel nyertek a tündérek.

  A kitartó munkának meg lett az eredménye, nagyszerűen megszervezték a harmadikosok e nagyszabású eseményt, szórakoztató, vicces ugyanakkor nívós és színvonalas volt.

  Az avatás végén az elsősök elénekelték a himnuszukat (- egy általuk kiválasztott dal dallamára saját maguk által megírt és elénekelt dalszöveg) és elmondták iskolánk esküjét. Ezután hivatalosan is gimissé váltak. 😊

                                                                                                                                               Bodó Fanny

   

   

 • A Nyelvek Európai Napja - Európsky deň jazykov

  Minden év szeptember 26-án megünnepeljük a NYELVEK EURÓPAI NAPJÁT. Ez a nap Európa nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. Mi alkotja ezt a nyelvi kaleidoszkópot? Nos, nem kevesebb, mint: 200-nál is több európai nyelv, 24 hivatalos uniós nyelv, mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv, továbbá a világ más tájairól származó emberek által beszélt sok más nyelv.

   

  A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy tudatosítsuk,

  milyen változatos az Európában beszélt nyelvek palettája. Arra  is ösztönöz bennünket, hogy idegen nyelveket tanuljunk: az  idegennyelv-tudás birtokában ugyanis könnyebb másokkal kapcsolatba lépni és kommunikálni, állást találni, illetve eredményesen vállalkozni.

   

  Ebből az alkalomból szerveztünk a szextó és a 2. osztály tanulóinak szeptemvber 26-án nyelvi alkotóműhelyt. A diákok Pogány Gabriella tanárnő irányításával három nyelven beszélgettek Európáról, a toleranciáról, a másság elfogadásáról.

   

   

   

 • Egy csepp segítség

  A helyi vöröskereszt szeptember 29-én véradást szervezett, melyen a Madách Imre Gimnázium diákjai is részt vettek. A rendezvény a „Diák olimpiai vércsepp” (Študentská olympijská kvapka krvi)  nevet viselte, melyet  olimpikonjaink is megtiszteltek. A rendezvény célja, hogy a diákok átérezzék a segítségnyújtás fontosságát. Nem tudhatjuk, hogy milyen élethelyzetbe kerülhetünk mi vagy szeretteink, és elképzelhető, hogy nekünk lesz szükségünk legközelebb segítségre. A szigorú orvosi ellenőrzésen végül heten jutottunk túl, és adhattunk vért.

  Granec Martin, Mészáros Eszter, Kovács László, Kántor Adrián, Takács Kornél, Móricz Zoltán, Veres Gábor.

  Miestna organizácia Červeného kríža 25. septembra organizovala odber krvi s našimi olympionikmi. Akcia mala názov  Študentská olympijská kvapka krvi. Darovať krv sa rozhodli aj naši študenti, cieľom bolo pomôcť ľudom, ktorí potrebujú krv na záchranu života.

   

   

   

Kontakt

 • Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Šamorín - Somorja
  Slnečná 2, 931 01 Šamorín

  mtg@gmadsam.edu.sk
 • +421 x 315622257
  +421 x 315622907

Fotogaléria

Počet návštev: 1066517